AKGÜN SMMM VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin temelleri 2016 yılında atılmış olup 2023 yılında İstanbul’ da kurulmuştur.
Detaylar İçin
Vergi Hizmetleri • Denetim Hizmetleri • Danışmanlık Hizmetleri • Sosyal Güvenlik Hizmetleri
Detaylar İçin
Mevzuat ve Bilgilendirme Sirkülerleri
Detaylar İçin

Bizi Tanıyın

AKGÜN SMMM VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

AKGÜN SMMM VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin temelleri 2016 yılında atılmış olup 2023 yılında İstanbul’ da kurulmuştur.

Şirketimiz birçok sektörde tecrübeli kadrosu ve iş ortaklarıyla farklı büyüklükteki Özel sektör Gerçek kişi ve Tüzel kişi kuruluşlarına Global kalite standartlarında Muhasebe Sistemleri Kurulması ve Sürdürülmesi, Defter Tutma, Mali Danışmanlık, Yönetim Danışmanlığı, Finansal Raporlama, Veri Analiz Sistemlerinin Kurulması, Sosyal Güvenlik ve Teşvik Danışmanlığı, Ticaret Sicil Danışmanlığı konusunda hizmet sunmaktadır.

Bize Ulaşın

+90 (212) 392 91 97
info@akgunmalimusavirlik.com

Hizmetlerimiz

Ne yaptığımızı seviyoruz ve biliyoruz!

Beklentilerinizi aşmak İçin...

İşinizi büyütmek ve başarıya ulaşmanızı sağlamak için buradayız.

Müşterilerimize kaliteli ve özelleştirilmiş çözümler sunma misyonuyla hareket eden ekibimiz, işletmelerin ihtiyaçlarını anlamak ve beklentilerini aşmak için titizlikle çalışmaktadır.

Hizmetlerimiz sektörde öncü olmanın getirdiği sorumlulukla en son teknolojileri ve en iyi uygulamaları kullanarak müşterilerimize rekabet avantajı sağlamaktadır.

Hizmetlerimizin etkinliğini artırmak için sürekli olarak kendimizi geliştiriyor, en son trendleri takip ediyor ve müşterilerimizin beklentilerini aşmak için özgün çözümler sunuyoruz. Siz de bugün bizimle iletişime geçin ve sizin için nasıl bir fark yaratabileceğimizi keşfedin!

Vergi, devletin kamu giderlerini karşılamak için toplumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerden iktisadi güçlerine göre karşılıksız ve zorunlu olarak kamuya aktardığı ekonomik birim ya da değerlerdir.
Denetim, bir kurumun faaliyetlerinin ve işlemlerinin önceden belirlenen amaçlara ve kurallara uygun gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi için incelenmesi ve raporlanmasıdır.
Danışman ya da müşavir sıfatındaki kişilerin yapmakta oldukları, finansal, ticari, yasal, teknolojik, teknik ve uzmanlık faaliyetleri alanında bir uzman faaliyetidir.
Finansal, ticari, yasal, teknolojik, teknik ve uzmanlık faaliyetleri alanında çok çeşitli konularda yöneticiler ve başkanlar için uzman faaliyetleridir.

Bize Ulaşın

+90 (212) 392 91 97

info@akgunmalimusavirlik.com

Yayınlarımız

Sirküler

Kira Sözleşmelerinde Kefil Varsa Damga Vergisine Dikkat!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan SGK’nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmediğinde ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2olarak uygulanan gecikme cezası oranı %3 ‘e çıkarıldı.

Detayı Oku

SGK Alacaklarında Uygulanan Gecikme Cezası Oranı Değişti

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan SGK’nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmediğinde ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2olarak uygulanan gecikme cezası oranı %3 ‘e çıkarıldı.

Detayı Oku

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile Değiştirilmesi ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Üzerinden Banka Kartları ile Ödeme İmkânı Sağlanması Zorunluluğuna İlişkin Hususlar Belirlenmiştir

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların, mali hafızaların dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar Yeni Nesil ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunluluğu ve Yeni Nesil ÖKC kullanan mükelleflere 1/7/2024 tarihine kadar banka vb. kuruluşlar ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulamasının kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.

Detayı Oku

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı Belirlendi

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yüzde 48,00 alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.310,00 Türk lirası olarak tespit edilmiştir.

Detayı Oku

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Genel Uygulama Tebliği Ocak ayı itibari ile Uygulamaya Girmiştir

16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Uygulama Genel Tebliğinin yayım tarihi itibarıyla stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar 1/1/2024 tarihinden itibaren, diğerleri ise yapılan süre değişikliğiyle 30/4/2024 tarihinden sonra bu stoklarını satışa konu edemeyecektir.

Detayı Oku

2024 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması

2023 yılında Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 2023 yılında 9.967.000 Türk lirasının üzerinde olanların 2024 yılında değerli konut vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir.

Detayı Oku

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Ödenen KDV’nin İndirim Hakkı Kaldırıldı

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında ödenen KDV’nin indirim hakkı, KDV Kanunu’nun 36. maddesince tanınan yetkiye istinaden 24.11.2023 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Öte yandan ithalat bedelinin 24.11.2023 tarihinden önce bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilebilen mallar için, ithalatın en geç 01.04.2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi şartıyla ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında ödenen KDV’nin indirimi ise mümkündür.

Detayı Oku

Anonim ve Limited Şirketler İçin Belirlenen Asgari Sermaye Tutarları Değiştirildi

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren anonim şirketler için elli bin Türk lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının iki yüz elli bin Türk lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarının beş yüz bin Türk lirasına, Limited şirketler için on bin Türk lirası olarak öngörülen ez az esas sermaye tutarının elli bin Türk lirasına yükseltilmiştir.

Detayı Oku

Şans Oyunları Vergi Oranları İndirildi

8003 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki şans oyunları Vergisi oranları • Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %10’dan %5’e, • At yarışlarında %14’den %7’ye • Diğer şans oyunlarında %20’den %10 ’a indirildi. Bu düzenleme ile söz konusu oranlar, 7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 7 Temmuz 2023 tarihi itibariyle arttırılan oranlarından önceki oranlarına indirilmiş oldu. Karar, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Detayı Oku

Makaleler

Mali Müşavir Ne İş Yapar ?

Mali müşavirler, işletmelerin veya bireylerin finansal yönetimi konusunda danışmanlık ve destek sağlayan profesyonellerdir. Muhasebe, vergi danışmanlığı, finans yönetimi ve iş danışmanlığı gibi konular üzerinde uzmanlaşmış olan mali müşavirler, işletmelerin finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken aynı zamanda finansal riskleri de minimize etme amacı güderler.

Yazıyı Oku

Genç Girişimcilerin Sigorta Teşviki ve Yurt Dışına Yapılan Hizmet İstisnası

193 sayılı Gelir vergisi Kanunun Mükerrer 20. Maddesi ile 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibari ile 29 yaşını doldurmamış tam mükellef ( ikametgahı Türkiye’de olanlar veya bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturan) gerçek kişilerin faaliyete başladıkları yıldan itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Yazıyı Oku

AKGÜN SMMM VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Her konuda yanınızdayız!

Şirketimiz, finansal hizmetler ve danışmanlık alanında mükemmelliğe odaklanan olağanüstü bir kuruluştur. Profesyonel ve deneyimli ekibi, etkili muhasebe çözümleri sunarak müşterilerinize kesintisiz bir hizmet deneyimi sunmaktadır. 

+90 (212) 392 91 97

info@akgunmalimusavirlik.com